Available courses

  במקום זה תוכלו למצוא חורים והקלטות של סדנאות והשתלמויות המיועדים לשפר ולעזור למרים בהוראה מקוונת

  מיני קורס על מקומות קדושים נועד לתלמידי מסלול "לימודי ירושלים וארץ ישראל"
  בהנחייתו של נשיא מכון שכטר - פרופ' דורון בר
  ההלכה ואתגרי המודרניות
  דר' אריאל פיקאר


  בתקופה המודרנית חלו תמורות משמעותיות בחייהם של היהודים, החברות היהודיות נחשפו למודרניות בעוצמות שונות, ותגובותיהם של אנשי ההלכה לשינוים היו מגוונות. במהלך הקורס נבדוק את התיחסותם של פוסקי הלכה בעיקר במחצית השניה של המאה ה- 20 לאתגרים העיקריים של המודרנה: חילון ומסורתיות, צניעות ופריצות, היחס לנכרי, טכנולוגיה מודרנית והלכה, גיור, ושאלות הקשורות לרפואה המודרנית. נשווה בין חכמים שפעלו במערב לבין אלו שפעלו במזרח, נבדוק את הפסיקה המתייחסת לחברה היהודית שהתגבשה במדינת ישראל. הדיון בכיתה יעסוק בטקסטים מתוך ספרות השו"ת, ויתבסס על מחקרים מתחום מדעי החברה וביקורת התרבות.
  קרן תל"י מציעה לבתי ספר ליווי של רבנים, רבות, אנשי מוסיקה ואנשי רוח המכונה ליווי רוחני. מטרת הפעולה הזו היא להציע לקהילות בתי הספר אנשי רוח ותוכן שיכולים להעשיר את העיסוק בחינוך היהודי-רוחני בבתי הספר, לגעת בשאלות של משמעות וחיפוש, בסוגיות של פנימיות האדם ושל מהות האלוהות, בחוויות של מגע עם הנשגב ועם קסם המסתורין ובהזדמנויות להתפתחות רוחנית. הבאר העיקרית ממנה אנו שואבים היא עולם התרבות היהודית עם נגיעות מקשת תרבויות רוחניות נושקות.
  הפעילות מתקיימת כיום בבתי ספר השייכים לרשת של תל"י, ומוסיפים נדבך של חינוך לרוחניות-יהודית שמתקשר למגמות ולטרנדים של חינוך למיינדפולנס ולהעצמה המקודמים על ידי משרד החינוך, אלא שאנו מגיעים מתוך המסורת היהודית ובדו שיח עם לוח השנה, מעגל החיים ומגוון הקולות שיש ליהדות להציע.
  הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים לרבנות עוד במהלך הלימודים עם בתי ספר תל"י. להכיר את קהל היעד על קולותיו השונים, להבין כיצד מתנהל בית ספר, מיהם מקבלי ההחלטות וכיצד מקדמים פעילות בלתי-פורמלית במסגרת הפורמלית ולהתנסות בעבודה מול תלמידים. השאיפה היא כי הסטודנטים יתנסו בבתי ספר הקרובים למקום בו הם עושים את ההתנסות הרבנית שלהם על מנת לבנות תשתית לחיבורים עתידים בין הקהילה לבין בתי הספר.
  במהלך הסמסטר הסטודנטים יוזמנו לצפות בפעילויות של מלווים רוחניים, ככל שיתאפשר, להכיר את בתי הספר ולקיים פעילות במסגרת התנסות מעשית. בסמסטר השני יתאפשר לסטודנטים מתאימים, המעוניינים בכך, לקיים פעילות בבתי הספר בליווי צוות תל"י. כל מפגש עם בתי הספר יתקיים בהתאם לתקנות הקורונה ובליווי של אנשי צוות בתל"י.

  Help with Search courses